• Steun us

Steun us

Wèlste ’n bijdraog doen veur Common Carnaval, daan kins direk e bedraag euvermake op de rekening vaan Het Geluid Maastricht NL 42 INGB 0005 7473 87.


Hartstikke sjiek tot geer same mèt us karneval welt viere! Veur mier informasie euver us  sponsorings- en crowdfunding-aksie kint g'r klikke op de link.