crowd- funding & sponsoring

Common Carnaval weurt veur e groet gedeilte financieel oondersteund door de Stiechting Elisabeth Strouven en door de Stiechting Kanunnik Salden.

Um ’t projek volledeg te financiere kinne veer eur bijdraog hiel good gebruke. Veer kinne heivaan de facture betaole veur de website, de koste veur de publiciteit. Meh veural ouch de pekskes zoewie ’t oontwerp, de kostuums vaan de Raod vaan 11, de stoffe, draod & gare, meh ouch de mattriaole veur de wagel wie verf, hout en aander producte.

Este mètdeis kinne veer zoeväöl meugelek aw en nui Mestreechtenere samebringe in alle rituele roontelum carneval. Common Carnaval!

Wèlste ’n bijdraog doen, allein, mèt die bedrief of mèt ’n club vaan vrun, daan kinste e mailke sjikke nao commoncarnaval@hotmail.com of de kins direk e bedraag euvermake op de rekening vaan Het Geluid Maastricht,

NL 42 INGB 0005 7473 87 oonververmelling vaan Common Carnaval.

Geef ezzebleef ouch aon mèt welke naom/naome vaan persoene of bedrief veer diech mage vermelle op de website. Vaanzelfsprekend maagste ouch anoniem blieve.

Bedaank! Common Carnaval!