Ontstaan van Common Carnaval

Common Carnaval is een hybride project dat de ontwerppraktijk alswel de performatieve praktijk aan de sociaal-maatschappelijke praktijk verbindt.

Het allereerste idee voor de bouw van de carnavalswagen is ontstaan binnen Zuyd Hogeschool tussen de iArts studenten Jasper Wüller, Gerold Sewcharan, Raki Eckstein-Kovacs, Tess Elsschot en muziektheatergezelschap Het Geluid Maastricht.

Na een prachtige aanmoedigingsbrief van Burgemeester Annemarie Penn - Te Strake gericht aan de iArts studenten is door Het Geluid Maastricht en Bureau Europa nagedacht hoe dit project buiten de muren van de opleiding, daadwerkelijk zou kunnen plaatsvinden en stadsbreed getrokken zou kunnen worden.

Nu het sociaal maatschappelijk gesprek steeds vaker tendeert naar inclusiviteit of exclusiviteit, naar mijn of dein, naar populistische oneliners in plaats van constructieve genuanceerde dialoog is het onderzoek naar het samen in de samenleving urgenter dan ooit.

Er is dan ook gekozen om vanuit het idee van ‘commoning’, de ontwikkelings- en maakprocessen in de handen van een gezamenlijk netwerk te leggen, om via deze collectieve werkvorm tussen burgers en professionele organisaties meerwaarde voor de gemeenschap en betrokkenheid op de wereld te stimuleren.

Common carnaval mag naast het welkom heten van de vluchtelingen en nieuwkomers in onze stad gezien worden als een ultieme poging om dwars door verschillende culturen en klassensystemen gezamenlijk aan iets te bouwen. Een vehicle dat ons in staat stelt te reflecteren over hoe wij vormgeven aan het samenleven in onze stad.

De bouw van een wagen, een sociaal ritueel dat hopelijk geheel vanuit één van de pilaren van de Meestrichter Geis*: de tolerante levensopvatting, idealiter een vruchtbare bodem kan leggen voor de tijd die volgt na de Vasteloavend.